WL nagrodzone

Projekt „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” został wyróżniony w Raporcie dobrych praktyk edukacyjnych Szkoła się opłaca, wydanym przez MEN. Dyplom odebrał osobiście kierownik projektu mgr inż. Paweł Fajfer. Poniżej zamieszczamy treść listu z podziękowaniami, przesłanego dziś do szkół i nauczycieli biorących udział w projekcie przez kierownika projektu mgr inż. Paweł Fajfera.

W imieniu całego zespołu projektowego chciałbym poinformować o wyróżnieniu naszego projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” podczas konferencji „Zmieniamy oświatę – fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020”, która odbyła się w Warszawie 14 i 15 listopada 2012 roku w Warszawie. Patronat nad konferencją organizowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych objęły minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

W czasie gali, 14 listopada, odbyła się premiera „Raportu dobrych praktyk edukacyjnych. Szkoła się opłaca”, wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w którym wyróżniono 14 najlepszych projektów konkursowych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednym z nich jest projekt, w którym Państwo uczestniczycie.

W imieniu zespołu, chciałbym bardzo podziękować Dyrektorom szkół oraz Nauczycielom za wspólną realizację tego przedsięwzięcia jakim jest nauka Uczniów pracy z wykorzystaniem systemu informatycznego klasy ERP. Wspomniane wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu, że wspólnie podnosimy jakość kształcenia i unowocześniamy polskie szkolnictwo zawodowe.

Zachęcamy Państwa do użytkowania Wirtualnych Laboratoriów!

Pozdrawiam,

mgr inż. Paweł Fajfer
Kierownik projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”
Nr projektu w KSI: WND-POKL.03.03.04-00-010/10

news_Dyplom wyróżnienie WL-SI na www

16.11.2012