Procesy z laboratorium logistyczno-spedycyjnego

Zamówienie sprzedaży

Play Video

Film przedstawiający w jaki sposób wprowadzić w systemie zamówienie sprzedaży.

Edycja zamówienia sprzedaży

Play Video

Film przedstawiający jak edytować wprowadzone do systemu zamówienie sprzedaży.

Wydr. potwierdzenia zamówienia

Play Video

Film prezentujący w jaki sposób wydrukować potwierdzenie wprowadzonego zamówienia.

Usuwanie linii w zamówieniu

Play Video

Film prezentujący jak usuwa się linię w zamówieniu sprzedaży.

Wprowadzanie oferty

Play Video

Film prezentujący w jaki sposób wprowadza się do systemu ofertę.

Wydruk oferty

Play Video

Film prezentujący sposób wydrukowania oferty.

Konwersja oferty na zamówienie

Play Video

Film prezentujący konwersję oferty na zamówienie sprzedaży.

Wprowadzanie zamówienia zakupu

Play Video

Film przedstawiający w jaki sposób wprowadzić w systemie zamówienie zakupu.

Edycja zamówienia zakupu

Play Video

Film prezentujący jak edytować zamówienie zakupu.

Przyjęcie dostawy

Play Video

Film prezentujący przyjęcie dostawy.

Wydruk Pz

Play Video

Film prezentujący wydruk dokumentu Pz.

Podgląd propozycji zamówień

Play Video

Film prezentujący podgląd propozycji zamówień zakupu na podstawie MRP.

Kalkulacja MRP

Play Video

Film prezentujący jak przeprowadzić kalkulację MRP.

Wyd. materiałów na produkcję

Play Video

Film przedstawiający jak wydać materiał na produkcję.

Zwolnienie propozycji zlec.

Play Video

Film przedstawiający jak zwolnić propozycje zleceń

Konwersja propozycji zlecenia

Play Video

Film prezentujący zmianę statusu zlecenia produkcyjnego – konwersja propozycji zlecenia produkcyjnego.

Rozliczanie wyk. operacj

Play Video

Film prezentujący rozliczanie wykonanych operacji podczas procesu produkcyjnego.

Zamykanie ZP

Play Video

Film prezentujący jak zamknąć zlecenie produkcyjne.

Tworzenie sekcji nawigacji

Play Video

Film przedstawiający jak tworzyć sekcję nawigacji.

Zmiana daty systemowej

Play Video

Film prezentujący jak zmienić w systemie datę.

Sprawdzanie cykli wytwarzania

Play Video

Film prezentujący jak sprawdzić w systemie cykl wytwarzania i skumulowany cykl wytwarzania.

Wprowadzanie prognoz

Play Video

Film prezentujący w jaki sposób wprowadzić do systemu prognozę.

Wprowadzanie zlec. prod.

Play Video

Film prezentujący wprowadzenie zlecenia produkcyjnego do systemu informatycznego.

Zmiana terminów dostaw

Play Video

Film przedstawiający jak zmieniać datę dostaw materiałów.

Budowanie pasków narzędz.

Play Video

Film prezentujący jak buduje się w systemie informatycznym paski narzędziowe i przyciski.

Kopiowanie artykułu

Play Video

Film przedstawiający jak skopiować w systemie artykuł.

Wystawienie Wz

Play Video

Film prezentujący jak wystawić w systemie dokument Wz.

Tworzenie BoM

Play Video

Film prezentujący wprowadzenie struktury wyrobu (BoM).

Tworzenie marszruty techn.

Play Video

Film prezentujący w jaki sposób definiuje się w systemie marszrutę technologiczną.

Tworzenie stanowisk roboczych

Play Video

Film prezentujący sposób tworzenia w systemie stanowisk roboczych.

Kalkulacja kosztów wyrobu

Play Video

Film prezentujący jak dokonać kalkulacji kosztów wyrobu.

Defin. klientów lub dostawców

Play Video

Film prezentujący w jaki sposób definiuje się klientów lub dostawców.

Wystawienie faktury VAT

Play Video

Film prezentujący jak wystawić fakturę VAT.

Zamknięcie faktury VAT

Play Video

Film pokazujący jak zamknąć fakturę VAT.

Rozliczanie faktur (sprzedaż)

Play Video

Film pokazujący w jaki sposób rozliczyć fakturę sprzedażową.

Wprowadzanie faktur zakupowych

Play Video

Film pokazujący w jaki sposób wprowadzić do systemu fakturę zakupową.

Parametry grupy SRP

Play Video

Film przedstawiający parametry grupy SRP.

Przesunięcia międzymagazynowe

Play Video

Film prezentujący sposób wystawiania dokumentu MM uprawniającego do przesunięć towarów między miejscami magazynowymi oraz magazynami.

Wprowadzanie procesu logist.

Play Video

 Film przedstawiający jak wprowadzić do systemu dane związane z przebiegiem procesu logistycznego.

Analiza procesu logistycznego

Play Video

Film prezentujący w jaki sposób wykorzystać i przeanalizować stworzony harmonorgam dla danego procesu usługi logistycznej.  

Definiowanie magazynów

Play Video

Film przedstawiający jak zdefiniować magazyn.

Metoda partia na partię

Play Video

 Film przedstawiający w jaki sposób można wprowadzić do systemu informatycznego technikę wielkości partii (tu: partia na partię).

Wprowadzenie EWZ

Play Video

Film prezentujący w jaki sposób wprowadzić w systemie wartość ekonomicznej wielkości zamówienia.

Kalkulacja EWZ

Play Video

Film prezentuje w jaki sposób przeprowadzić kalkulację ekonomicznej wielkości zamówienia.

Kalkulacja MPS

Play Video

Film prezentujący jak przeprowadzić kalkulację w głównym harmonogramie produkcji

Analiza zleceń produkcyjnych

Play Video

Film prezentujący w jaki sposób wyświetlać, analizować i zwalniać zlecenia produkcyjne.

Zmiana wydajności produkcji

Play Video

Film prezentujący jak dokonać zmiany wydajności produkcji w systemie informatycznym.

Obliczanie cyklu produkcji

Play Video

Film przedstawiający w jaki sposób w systemie iScala obliczyć cykl produkcji oraz skumulowany cykl wytwarzania.

Sprawdz. wartości cyklu prod.

Play Video

Film prezentujący w jaki sposób sprawdzić wartości cyklu produkcji oraz skumulowanego cyklu wytwarzania.

Definiow. obszarów w magazynie

Play Video

Film prezentujący jak definiować strefy magazynowe (w systemie iScala strefa nazywana będzie obszarem).

Definiow. lokalizacji magazyn.

Play Video

Film prezentujący w jaki sposób definiować lokalizacje magazynowe.

Definiowanie parametrów towaru

Play Video

Film prezentujący jak definiować parametry artykułu związane z jego składowaniem w magazynie.