Ćwiczenia z laboratorium magazynowego

Ćwiczenie 04

Play Video

Ćwiczenie polega na przeprowadzeniu analizy ABC w systemie informatycznym.

Ćwiczenie 05

Play Video

Ćwiczenie polega na obliczeniu wskaźników obsługi klienta dla terminowości dostaw.

Ćwiczenie 06

Play Video

Ćwiczenie polega na obliczeniu wskaźników obsługi klienta dla zgodności z zamówieniem.

Ćwiczenie 07

Play Video

Ćwiczenie polega na określeniu wpływu utrzymania zapasu zabezpieczającego na poziom obsługi klienta.

Ćwiczenie 08

Play Video

Ćwiczenie polega na określeniu wpływu utrzymania zapasu zabezpieczającego na poziom obsługi klienta.

Ćwiczenie 09

Play Video

Ćwiczenie polega na obliczeniu zapasu zabezpieczającego dla systemu opartego na poziomie informacyjnym.

Ćwiczenie 10

Play Video

Ćwiczenie polega na obliczeniu zapasu zabezpieczającego dla systemu opartego na poziomie informacyjnym.

Ćwiczenie 11

Play Video

Ćwiczenie polega na obliczaniu zapasu zabezpieczającego dla systemu opartego na przeglądzie okresowym.

Ćwiczenie 12

Play Video

Ćwiczenie polega na obliczaniu zapasu zabezpieczającego dla systemu opartego na przeglądzie okresowym.

Ćwiczenie 13

Play Video

Ćwiczenie polega na wykorzystaniu zapasu cyklicznego przy systemie zamawiania opartym na przeglądzie okresowym

Ćwiczenie 14

Play Video

Ćwiczenie polega na wykorzystaniu zapasu cyklicznego przy systemie zamawiania opartym na przeglądzie okresowym.

Ćwiczenie 15

Play Video

Ćwiczenie polega na obliczeniu zapasu cyklicznego w oparciu o wzór Wilsona z uwzględnieniem elementów kosztowych.

Ćwiczenie 16

Play Video

Ćwiczenie polega na obliczeniu zapasu cyklicznego w oparciu o wzór Wilsona z uwzględnieniem elementów kosztowych.

Ćwiczenie 17

Play Video

Ćwiczenie polega na zaprojektowaniu lokalizacji magazynów regionalnych z wykorzystaniem mapy i ich zdefiniowaniu w systemie ERP.

Ćwiczenie 18

Play Video

Ćwiczenie polega na przypisaniu magazynów regionalnych danym klientom.

Ćwiczenie 19

Play Video

Ćwiczenie polega na zdefiniowaniu parametrów planowania zakupów według stałego okresu.

Ćwiczenie 21

Play Video

Ćwiczenie polega na pokazaniu zasady JIT na przykładzie firmy produkcyjnej, z wykorzystaniem systemu ERP.

Ćwiczenie 22

Play Video

Ćwiczenie polega na pokazaniu zasady JIT na przykładzie firmy produkcyjnej, z wykorzystaniem systemu ERP.

Ćwiczenie 27

Play Video

Ćwiczenie polega na zdefiniowaniu magazynu w systemie ERP.

Ćwiczenie 28

Play Video

Ćwiczenie polega na zdefiniowaniu parametrów miejsc magazynowych oraz rozmieszczaniu towarów w magazynie.

Ćwiczenie 29

Play Video

Ćwiczenie polega na przyjmowaniu artykułów do magazynu w oparciu PZ i PW.

Ćwiczenie 30

Play Video

Ćwiczenie polega na wydawaniu artykułów z magazynów w oparciu WZ i RW.

Ćwiczenie 31

Play Video

Ćwiczenie polega na składowaniu artykułów w magazynach.

Ćwiczenie 32

Play Video

Ćwiczenie polega na wprowadzeniu zlecenia przesunięcia magazynowego i jego realizacji.

Ćwiczenie 33

Play Video

Ćwiczenie polega na zdefiniowaniu prostego zestawu sprzedażowego.

Ćwiczenie 34

Play Video

Ćwiczenie polega na wprowadzeniu zamówienia sprzedaży na zestaw sprzedażowy i jego realizacji.

Ćwiczenie 35

Play Video

Ćwiczenie polega na analizie kosztów magazynowania.