Publikacje

Poniżej lista miejsc, w których ukazała się informacja o Wirtualnych Laboratoriach w początkach ich powstawania, w latach 2010-2012: